از به قاطر و اسب تشبیه کردن کاندیداها در کانال تلگرام هاشمی تا نخبه دانستن همه ثبت نامی ها توسط وزیر کشور

اظهارات دولتی ها و همفکران رفسنجانی در خصوص انتخابات نشان می دهد که آن ها به این مسئله نگاهی صفر یا صدی دارند.

اتوبیوگرافی

آپدیت نود 32