اخاذ تلگرامی دستگیر شد

اخاذ تلگرامی دستگیر شد
رئیس پلیس فتا استان قم از دستگیری فردی خبر داد که اقدام به تهدید و اخاذی در شبکه اجتماعی تلگرام می کرد.

اخاذ تلگرامی دستگیر شد

رئیس پلیس فتا استان قم از دستگیری فردی خبر داد که اقدام به تهدید و اخاذی در شبکه اجتماعی تلگرام می کرد.
اخاذ تلگرامی دستگیر شد

میهن دانلود