اخاذی مرد ۲۱ ساله از دختر جوان

اخاذی مرد ۲۱ ساله از دختر جوان
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز به نقل از ایران، سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی گفت: با شکایت دختری جوان که در سرنوشت شومی گرفتار شده بود تیمی از پلیس سایبری وارد عمل شد و در تحقیق از این دختر پی برد یک ناشناس با هک تلگرام و دسترسی به شماره […]

اخاذی مرد ۲۱ ساله از دختر جوان

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز به نقل از ایران، سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی گفت: با شکایت دختری جوان که در سرنوشت شومی گرفتار شده بود تیمی از پلیس سایبری وارد عمل شد و در تحقیق از این دختر پی برد یک ناشناس با هک تلگرام و دسترسی به شماره […]
اخاذی مرد ۲۱ ساله از دختر جوان

بک لینک رنک 4

گوشی موبایل