اثرگذاری تلگرام در معاملات بورس

اثرگذاری تلگرام در معاملات بورس
فرهنگ نگار: استفاده غیر مفید از تحلیل تکنیکال، شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام، ضعف دانش بورسی افراد و استفاده بسیاری از معامله گران از اعتبارات کارگزاری از جمله عوامل هیجانات بورسی هستند که در این گزارش به ریشه یابی این هیجانات و همچنین راهکارهای جلوگیری از ایجاد آن پرداخته شده است.

اثرگذاری تلگرام در معاملات بورس

فرهنگ نگار: استفاده غیر مفید از تحلیل تکنیکال، شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام، ضعف دانش بورسی افراد و استفاده بسیاری از معامله گران از اعتبارات کارگزاری از جمله عوامل هیجانات بورسی هستند که در این گزارش به ریشه یابی این هیجانات و همچنین راهکارهای جلوگیری از ایجاد آن پرداخته شده است.
اثرگذاری تلگرام در معاملات بورس

خرید بک لینک

اسکای نیوز