اتهام محاربه برای «شاه مازندران»

شهروند| فیلم وحشتناکی است. فیلم کوتاه چنددقیقه ای که این روزها دست به دست در تماشاخانه ای به نام شبکه های اجتماعی خصوصا تلگرام می چرخد. تماشای آن برای چند دقیقه هم که شده وحشت و ترس را در دل آدم ایجاد می کند. ترسی ناشی از احساس ناامنی و خطر؛ فیلم ویدیویی یکی از اراذل و اوباش شهرستان بابل که در آن، این مرد خطرناک ضمن ربودن یکی از اوباش منطقه جویبار ایجاد رعب و وحشت می کند.
قدرت نمایی های ترسناک
مرد قوی هیکل با خالکوبی های عجیب و غریب روی تمام بدنش، درحالی که برهنه است، با قمه ای بزرگ، در یک خانه …

آلرژی و تغذیه

مد روز