ابراز بی اطلاعی مطهری از اعلام کاندیداتوری اش

ابراز بی اطلاعی مطهری از اعلام کاندیداتوری اش
صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام علی مطهری دیروز از کاندیدا شدن او برای پست نایب رئیس مجلس دهم خبر داد. اما خود او در لابی مجلس در پاسخ به خبرآنلاین نسبت به این موضوع ابراز بی اطلاعی کرد.مطهری گفت: اگر در اینستاگرام نوشته، آنجا را ببنید، من خبری ندارم !

ابراز بی اطلاعی مطهری از اعلام کاندیداتوری اش

صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام علی مطهری دیروز از کاندیدا شدن او برای پست نایب رئیس مجلس دهم خبر داد. اما خود او در لابی مجلس در پاسخ به خبرآنلاین نسبت به این موضوع ابراز بی اطلاعی کرد.مطهری گفت: اگر در اینستاگرام نوشته، آنجا را ببنید، من خبری ندارم !
ابراز بی اطلاعی مطهری از اعلام کاندیداتوری اش

خرید بک لینک