آی پی یکی از هکرها مربوط به اروپا بود/تلگرام به دنبال رباتی برای فلیترینگ هوشمند

آی پی یکی از هکرها مربوط به اروپا بود/تلگرام به دنبال رباتی برای فلیترینگ هوشمند
محمود واعظی در حاشیه همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات، از حمله اخیر هکران به سایت های دولتی و فیلترینگ هوشمند تلگرام گفت.

آی پی یکی از هکرها مربوط به اروپا بود/تلگرام به دنبال رباتی برای فلیترینگ هوشمند

محمود واعظی در حاشیه همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات، از حمله اخیر هکران به سایت های دولتی و فیلترینگ هوشمند تلگرام گفت.
آی پی یکی از هکرها مربوط به اروپا بود/تلگرام به دنبال رباتی برای فلیترینگ هوشمند

bluray movie download