آنچه باید در مورد کانال، گروه و سوپر گروه در تلگرام بدانید

آنچه باید در مورد کانال، گروه و سوپر گروه در تلگرام بدانید
مراحل تبدیل گروه به سوپر گروه در تلگرام
تلگرام درست از زمانی که راه اندازی شده با بروزرسانی های متعدد، همه ی کاربران را هیجان زده کرده است. بد نیست به عنوان یک کاربر تلگرامی، بیشتر درباره ی این سرویس رایگان و امن بدانید.
تفاوت گروه با سوپرگروه و کانال
گروه (Group) در تلگرام، امکانی است که می توانید از طریق آن، به راحتی یک اجتماع ۲۰۰ نفری تشکیل دهید و به تعامل با یکدیگر بپردازید. امکان ارسال فایل و پاسخ بر روی پیام های شخصی افراد، همچنین ارسال پیام صوتی از ویژگی های گروه است.
زمانی که یک گروه، ب …

آنچه باید در مورد کانال، گروه و سوپر گروه در تلگرام بدانید

مراحل تبدیل گروه به سوپر گروه در تلگرام
تلگرام درست از زمانی که راه اندازی شده با بروزرسانی های متعدد، همه ی کاربران را هیجان زده کرده است. بد نیست به عنوان یک کاربر تلگرامی، بیشتر درباره ی این سرویس رایگان و امن بدانید.
تفاوت گروه با سوپرگروه و کانال
گروه (Group) در تلگرام، امکانی است که می توانید از طریق آن، به راحتی یک اجتماع ۲۰۰ نفری تشکیل دهید و به تعامل با یکدیگر بپردازید. امکان ارسال فایل و پاسخ بر روی پیام های شخصی افراد، همچنین ارسال پیام صوتی از ویژگی های گروه است.
زمانی که یک گروه، ب …
آنچه باید در مورد کانال، گروه و سوپر گروه در تلگرام بدانید

ganool review