آتش سوزی درمیدان امام همدان

آتش سوزی درمیدان امام همدان
رکنا: دقایقی پیش آتش سوزی در میدان امام همدان مغازه های ابتدای پیاده راه بوعلی را سوزاند.
این آتش سوزی در ساعت 12:30 دقیقه امروز در ابتدای پیاده راه بوعلی رخ داده است.گفتنی است دلیل مشخصی برای این آتش سوزی گزارش نشده و در حال حاضر مشغول مهار آتش هستند.در این حادثه بنا بر خبرهای دریافتی یک مصدوم گزارش شده است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

آتش سوزی درمیدان امام همدان

رکنا: دقایقی پیش آتش سوزی در میدان امام همدان مغازه های ابتدای پیاده راه بوعلی را سوزاند.
این آتش سوزی در ساعت 12:30 دقیقه امروز در ابتدای پیاده راه بوعلی رخ داده است.گفتنی است دلیل مشخصی برای این آتش سوزی گزارش نشده و در حال حاضر مشغول مهار آتش هستند.در این حادثه بنا بر خبرهای دریافتی یک مصدوم گزارش شده است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
آتش سوزی درمیدان امام همدان

نخبگان